April 1, 2022

3 måter du kan påvirke renovasjonskostnadene dine

3 måter du kan påvirke renovasjonskostnadene dine

Renovasjon er en helt nødvendig og viktig tjeneste for de fleste bedrifter, men kan også utgjøre en vesentlig kostnad, og bør derfor følges opp jevnlig.
Har du tenkt på at du kanskje kaster unødig mye penger sammen med avfallet ?

Vi hjelper mange kunder med reforhandling av renovasjonsavtalen, og har gjort oss en del erfaringer om hva som påvirker kostnadene.
For mange er det mulig å spare mye penger ved å gjøre noen smarte grep.  


Det er i hovedsak 3 faktorer som vil påvirke renovasjonskostnaden din:

1.  Leie av utstyr


Det er vanlig å betale en sum per dag eller måned for utstyr man leier hos renovatøren.
Denne utgiften utgjør ofte den minste delen av den totale renovasjonskostnaden, men det er allikevel noen ting som er lurt å tenke på for å minimere denne kostnaden.

For utstyr som skal stå utplassert over en lenger periode er det vanlig å betale en leiepris per dag eller måned.
Da vil det som regel være lønnsomt å leie noen få store beholdere (evt.container) fremfor mange små.

Trenger du bare å få gjort en oppryddingsjobb etter et prosjekt, kan det fort lønne seg å bestille en container til fastpris, som inkluderer både leie, transport/tømming og prisen for selve avfallet.
Det finnes også praktiske avfallsbager på markedet i ulike størrelser som kan være gunstig på steder med mindre plass eller de gangene man ikke har behov for en hel container.

For næringsbygg, hoteller, butikker osv. vil det som regel være gunstig å leie en komprimator, særlig om det er lang avstand til nærmeste avfallsmottak.
Det finnes mange varianter og størrelser for både restavfall og emballasje, her vil renovatørene kunne guide deg til hva du bør velge utfra ditt behov.

Så er det selvsagt viktig å få levert tilbake utstyr man ikke lenger har behov for, her renner det fort ut penger dersom man ikke følger med.


2. Transportkostnader


Transport utgjør ofte den største delen av den totale renovasjonskostnaden, så denne lønner det seg å være oppmerksom på (oppmøte og tømming).

Dette gjelder særlig om du lagrer avfallet i spann og dermed har behov for hyppige tømminger.  
Geografisk beliggenhet vil naturlig nok også påvirke prisen på transporten.

Noen renovatører fakturerer én pris for oppmøte og en egen pris for tømming, da må man legge sammen disse for å få synliggjort den faktiske kostnaden per tømming.


Så hvordan kan man redusere denne kostanden?

Selve prisen per tømming spiller en stor rolle, derfor er det lurt å følge med på denne og reforhandle ved avtalens utløp, for å sikre at man har fornuftige priser.
Men det kan for mange være vesentlig mer å spare på å få ned tømmefrekvensen.
Hva med å bytte ut små spann med større spann eller container? Klarer du å gå fra tømming hver uke til hver 2.uke har du halvert transportkostnadene.

Det er dessuten fornuftig å følge med på tømmebehovet. Dersom man eksempelvis har avtale om tømming hver 14.dag, kan det være perioder hvor man har lavere aktivitet som gjør at man kan avbestille en tømming i ny og ne, og på den måten unngå å bli fakturert for en bomtur.


3.  Fraksjonspris

Fraksjonsprisen er det du betaler for selve avfallet, prisen på hver avfallstype.
For bedrifter med lavt volum vil nok ikke denne kostnaden utgjøre så stor andel av den totale renovasjonskostanden, mens for bedrifter som har litt volum på avfallet sitt ser vi at det kan være både tusenlapper og 10-tusenlapper å spare på å forhandle bedre fraksjonspriser.  

Dette kan være både tidkrevende og energikrevende for mange å holde tak i selv, vi i Innkjøpssjefen reforhandler gjerne din avtale, og bistår deg med å finne den optimale avfallsløsningen for din bedrift!

Vi benytter informasjonskapsler til å få anonym statistikk om hvilke sider som blir besøkt.