March 1, 2022

Elektronisk kjørebok - hva bør jeg velge?

Elektronisk kjørebok - hva bør jeg velge?

Et godt system med tilpassete tilleggstjenester blir ikke en økt kostnad for bedriften men en god hjelp til betydelig effektivisering og kostnadsbesparelser.

Et elektronisk kjøreboksystem må først og fremst dekke alle krav til innhenting av informasjon ihht. gjeldene myndighetskrav og skatteregler.

Men systemet må også ha løsninger for å kunne håndtere og implementere eventuelle nye reguleringer og utfordringer, og ikke minst være enkel og tidseffektivt i bruk.
Så er det selvsagt også en stor fordel om det kan integreres mot andre systemer, som for eksempel regnskapssystemet.


Vi har tatt en prat med Pål Falck fra Tracksys som har kommet inn som en utfordrer i dette markedet:


Hva er det viktigste man bør tenke på ved valg av kjørebok ?

- Jeg vil si at det er veldig viktig å velge en leverandør som er innovativ og har høyt fokus på utvikling av ny teknologi.

Behovene kan fort endre seg i bedriften, bilparken øker, nye driftsutfordringer oppstår- eller kanskje nye driftsmuligheter dukker opp.
I slike tilfeller er det en stor fordel å ha en leverandør som både forstår dine behov og er villig til å utvikle og tilpasse nye løsninger.

Utvikling av ny teknologi er et koordineringsarbeid mot andre bransjer som TrackSys har definert som et av de viktigste strategiske målene for selskapet.


Hvilke løsninger setter kundene mest pris på hos Tracksys?


- Det nok verdien av å kunne samle flest mulige løsninger i ett system, at man slipper å forholde seg til flere leverandører og systemer, det sparer kundene våre for mye tid og penger.

Så kan jeg nevne at løsningen vår for miljørapportering er veldig godt tatt imot av kundene.
Denne effektiviserer anbudsprosesser hvor slik dokumentasjon som regel kreves. Hos Tracksys henter du denne informasjonen enkelt rett ut fra systemet.

Vi pleier å si at TrackSys ikke er en ren kjørebokleverandør, men en leverandør av komplette løsninger for flåteadministrasjon (nyttekjøretøy, tungtransport og utstyr o.l).
Kundene kan velge mellom flere ulike moduler, etter hva som passer til deres drift.


Tracksys er skybasert og har løsninger for blant annet:

·        Livetracking av kjøretøy

·        Miljørapporter

·        Kjøretøyinspeksjon og servicepåminnelser

·        Drivstofffkontroll

·        Egen appEt godt system optimaliserer og kalkulerer den mest effektive og økonomiske ruten for en transport, samt måler kjøreatferd og har system for å kunne overholde kjøre- og hviletidsbestemmelsene på en enkel måte for brukerne.

"På den måten blir summen av våre tjenester ikke en økt kostnad for kunden, men gir merverdi til kjøreboken og kan bidra til betydelige kostnadsbesparelser".

Hvilke faktorer påvirker drivstoffkostnadene i størst grad?


- Kjøreadferd er helt det som helt klar påvirker drivstoffkostnadene i størst grad.

I tillegg til å måle kjøreadferd i plattformen vi leverer, holder TrackSys også webinarer med fokus på nettopp dette.

"Bevissthet omkring kjøreatferd og de ansattes kjørevaner vil kunne redusere drivstofforbruket, slitasje og skader på bilparken med +/- 20%
I tillegg øker sikkerheten i flåten og i trafikken."


Hva koster det av tid og penger å komme i gang med Tracksys?- Det er veldig enkelt å bytte system. Vi tar ikke noe etableringsgebyr slik at det er ingen investeringskostnader. Vi klargjør alt utstyr på forhånd og selve monteringen skjer på under minuttet. Mange kunder velger å gjøre selve monteringen selv.

Selve igangsetting av en ny kunde tar i snitt 1-2 uker.

Vi benytter informasjonskapsler til å få anonym statistikk om hvilke sider som blir besøkt.